Ringsaker speidergruppe har sitt nedslagsfelt fra Moelv via Gaupen til Nes og Helgøya. Vi er ca.60 medlemmer i alderen fra 11 til 84 år, fordelt på småspeidere, speidere, Roverlaget, ledere og Veteranpatruljen.

Målet med vår virksomhet er i samsvar med formålsparagrafen i Norges speiderforbund:

Norges speiderforbund utvikler mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.

Dette gjør vi gjennom patruljesystemet på patruljemøter, turer til alle årstider, ulike arrangementer i gruppa og i samarbeid med lokale institusjoner.

Hver sommer er det tid for leir og i 4 år sykluser er vi på Gruppeleir, kretsleir og Landsleir. Sommerens leir blir en regional leir til fjells sammen med flere andre speidergrupper fra Hedmark Krets.

Covid 19 situasjonen:

Norge bråstoppet på en måte 13.mars 2020. En helt ny og rar hverdag tok til. I juni og juli er en del av restriksjonene opphevet, men vi erfarer vel alle at det er en meget skjør balansegang før virus situasjonen endrer seg.

Vi startet forsiktig opp igjen med speideraktiviteter fra slutten av mai. Som dere alle vet så vil vi ennå i lang tid være påvirket av restriksjoner for å holde smittespredingen av Cocid 19 så lav som mulig.

Ved å ta ansvar for seg selv og andre, som en god speider gjør, må vi bidra til at dette viruset  brenner ut så raskt som mulig.Dette koster mye for mange. Derfor må vi gjøre vårt ytterste for å ikke bidra til at viruset herjer lenger enn nødvendig.

Ta vare på hverandre og ta heller en telefon til noen du tenker på, særlig eldre mennesker.

                   Følg rådene fra kommunen etter beste evne.