Litt info fra Nord 2017 - Tildeling av program og haiketur

Sommerens store eventyr i Bodø nærmer seg med stormskritt, og Nord2017 er fornøyde med å kunne fortelle at kabalen med program- og haikevalg er fullført! Her kommer derfor litt informasjon om Ringsaker Speidergruppe sine patruljer og hva de har fått av program og haiketur.


Gruppe- og patruljenavn: Ringsaker speidergruppe - Tiur
Antall speidere: 4
Nivå på tildelt program: Helt vilt
Nivå på tildelt haik: Ikke så vilt
Rutekode på haiken: 0505051
Datoer patruljen skal ut på haik: onsdag 5. juli til torsdag 6. juli

Gruppe- og patruljenavn: Ringsaker speidergruppe - Elg
Antall speidere: 3
Nivå på tildelt program: Litt vilt
Nivå på tildelt haik: Ikke så vilt
Rutekode på haiken: 0505051
Datoer patruljen skal ut på haik: mandag 3. juli til tirsdag 4. juli

Gruppe- og patruljenavn: Ringsaker speidergruppe - Gaupe
Antall speidere: 6
Nivå på tildelt program: Litt vilt
Nivå på tildelt haik: Litt villere
Rutekode på haiken: 1212124
Datoer patruljen skal ut på haik: mandag 3. juli til tirsdag 4. juli

Gruppe- og patruljenavn: Ringsaker speidergruppe - Hakkespett
Antall speidere: 4
Nivå på tildelt program: Vilt
Nivå på tildelt haik: Litt villere
Rutekode på haiken: 1111117
Datoer patruljen skal ut på haik: tirsdag 4. juli til onsdag 5. juli

Litt om program:
Dere har nå blitt tildelt et av de tre programnivåene. Dette er så langt det var mulig gjort ut fra det dere ønsket i påmeldingen. De spesifikke programaktivitetene innenfor programnivået vil dere bli tildelt når dere kommer på leiren. Dette vil bli fordelt ut tilfeldig. Vedlagt finner dere ellers litt informasjon til peffen om gjennomføring av programaktivitetene på leiren. Ta kontakt med program@nord2017.no hvis dere har spørsmål.
Litt om haik:
Nivået på haiken har også blitt tildelt ut fra deres ønsker i påmeldingen. Mer spesifikk informasjon ut fra patruljens nivå finner dere i et vedlegg til denne e-posten. Rutekoden ovenfor skal dere bruke til å finne fram til riktig kart når det blir lagt ut om noen dager. Patruljer som skal planlegge haiken helt selv, har ikke noen rutekode fordi de skal legge opp ruten selv. Ta kontakt med haik@nord2017.no hvis dere har spørsmål.