Ny skaphenger til Ringsaker Speidergruppe!

Ny skaphenger til Ringsaker Speidergruppe!

Generøs gave fra stiftelsen Moelv Speiderhus muliggjorde egenskaphenger


På Grøtfesten i desember 2015 fikk vi overraskene besøk av to gamle speidere som representerte stiftelsen Moelv Speiderhus. De hadde vedtatt å støtte  lokale speidere med noe av avkastningen i sin stiftelse. Høytidelig ble en sjekk på kr. 30.000,- overrakt speidergruppa.

På turer og leire har vi benyttet biler og tilhenger til både foreldre og ledere

Vi har derfor ønsket oss en egen skaphenger som vi kan frakte sekker og utstyr i på turer og leire.Den generøse gaven fra Moelv Speiderhus gjorde dette mulig.

Vi innhentet og fikk et godt tilbud fra Gaupenhenger v/Terje Frydenlund som vi gikk for og deretter ble hengeren dekorert med navn og speiderlogo hos firmaet Risapa AS i Moelv.

Vi synes vi har fått en fantastisk fin og praktisk skaphenger !

Tusen takk til stiftelsen Moelv Speiderhus, Gaupenhenger AS og Risapa AS som gjorde dette mulig!