Invitasjon til sommerens leir: Agenda 2021 Opp & Fram! 7.-14.august

Invitasjon til sommerens leir: Agenda 2021 Opp & Fram! 7.-14.august

Vi inviterer alle speidere i tropp (fra 5.kl.9), rovere og ledere til sommerens store høydepunkt for oss speidere: Leir! Leiren blir avholdt på Dalholen som ligger mellom Folldal og Hjerkinn. 

Vedlagt er invitasjon. Vi melder på samlet fra gruppa. Påmeldingsfrist er 18.mai.

Invitasjon til Agenda 2021 Hedmark