LEDERKURS – "Trening 2" Gjøvik, 12. til 13. november 2016

LEDERKURS – "Trening 2" Gjøvik, 12. til 13. november 2016

Invitasjon til ledere og speiderforeldre som kan tenke seg å bidra i Ringsaker speidergruppe:

Kursets mål er å gjøre deltakerne i stand til å bruke trenings-programmet, herunder speidermetoden, veiledning og andre tilgjengelige verktøy og hjelpemidler til å planlegge og gjennomføre gode speidermøter og turer for egen enhet.

Spesielt utfordrer vi de av våre speiderforeldre med tidligere speiderbakgrunn til å bli med.

Ringsaker Speidergruppe dekker kursavgiften. Påmelding iht innbydelse.

Sett CC på epost påmelding:oystein.gonsholt@toyota.no