Betalingsinformasjon

Betalingsinformasjon

Bankkontonummer er: 1810.41.07555

Vipps: 99735

Husk å merke enhver innbetaling med hva innbetalingen gjelder og avsender.

For innbetaling av turer eller annet som er knyttet til en speider: Skriv også fornavn og etternavn.