Innmelding av nye speidere

Innmelding av nye speidere

Vedlagt finner man skjema for innmelding av ny småspeider/speider eller rover.

Alle våre ledere har, iht regelverk fra Norges speiderforbund, registrert godkjent politiattest i vårt medlemssystem.

Vi er naturligvis underlagt GDPR og alle opplysninger vi har/får på person behandles konfidensielt.

Innmeldingsskjema nye speidere