Om Ringsaker Speidergruppe

Her finner du informasjon om gruppa vår.


Betalingsinformasjon

Betalingsinformasjon

Publisert: 21.04.17

Bankkontonummer er: 1810.41.07555

Vipps: 99735

Husk å merke enhver innbetaling med hva innbetalingen gjelder og avsender.

For innbetaling av turer eller annet som er knyttet til en speider: Skriv også fornavn og etternavn.


Innmelding av nye speidere

Innmelding av nye speidere

Publisert: 27.09.19

Vedlagt finner man skjema for innmelding av ny småspeider/speider eller rover.

Alle våre ledere har, iht regelverk fra Norges speiderforbund, registrert godkjent politiattest i vårt medlemssystem.

Vi er naturligvis underlagt GDPR og alle opplysninger vi har/får på person behandles konfidensielt.